zahajovacípísnička                                                 stránky jsou určeny pro podporu výuky angličtiny žáků Speciální ZŠ Poděbrady                                                rozloučení

There is - There are

Tady je, tady jsou ... jednotné a množné číslo


Anglická věta má jiný slovosled, poslechni si písničku. Poznáš v čem se liší otázka a odpověď?


There’s a horse There’s a rabbit There’s a duck There’s a frog There are fish There are lions There are monkeys There are cows (x2) Is there this? And is there that? Is there a dog? Is there a cat? Is there this? And is there that? Is there a dog? Is there a cat? There’s a cup There’s a kettle There’s a spoon There’s a knife There are plates There are bottles There are toasters There are forks (x2) Is there this? And is there that? Is there a bowl? Is there a bat? Is there this? And is there that? Is there a bowl? Is there a bat? There’s a shirt There’s a jacket There’s a belt There’s a scarf There are shoes There are dresses There are sandals There are boots (x2) Is there this? And is there that? Is there a glove? Is there a hat? Is there this? And is there that? Is there a glove? Is there a hat?

Do you like food?

DO YOU LIKE? - MÁŠ RÁD?
I LIKE ... MÁM RÁD
... VEGETABLES - FRUIT - MEAT - DESSERT (SWEET)

Do you like food? Yes I like food. Fruits, meats, and vegetables, desserts yes, I like food. (repeat) - - - - Do you like fruit? Yes I like fruit. Banana, orange, apple, mango, papaya, peach and lime. (repeat) - - - - Do you like vegetables? Yes I like vegetables. Zucchini, broccoli, onion and peas, carrots and celery. (repeat) - - - - Do you like meat? Yes I like meat. Chicken, duck, beef and pork, fish and turkey. (repeat) - - - - Do you like dessert? Yes I like dessert. Ice cream, candy, cup cakes, brownies, cookies, cakes and pies. (repeat)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...